Binnen de terminal hebben we de mogelijkheid om voorkeuren zoals lettertype, achtergrond, ... in te stellen.

We kunnen deze voorkeuren exporteren naar een tekstbestand met de bedoeling deze later terug te importeren.  Dit kan bijvoorbeeld handig zijn bij een nieuwe installatie of wanneer u per ongeluk de instellingen hebt veranderd.

Bij een verse installatie van Linux Ubuntu ziet de terminal er zo uit:

terminal window 

Wanneer we klikken op  voorkeuren knop  en vervolgens "Voorkeuren" kiezen komen we op volgend scherm:

 Vookeuren Terminal Profiel

Na het personaliseren van de instellingen ziet de terminal er bijvoorbeeld zo uit:

 Terminal Voorkeuren Aangepast

Met "dconf dump" kunnen we alle aangepaste profielen exporteren naar een tekstbestand:

dconf dump /org/gnome/terminal/legacy/profiles:/ > gnome-terminal-profielen.dconf

Bewaar dit bestand en je kan de profielen terug importeren met "dconf load" indien gewenst:

dconf load /org/gnome/terminal/legacy/profiles:/ < gnome-terminal-profielen.dconf

Opgelet: binnen een virtuele machine kan het voorvallen dat de export van voorkeuren niet volledig correct verloopt.  Op een fysieke installatie (bare metal installation) werkt deze methode wel perfect.

Wanneer je "cat gnome-terminal-profielen.dconf" uitvoert zou de output er in dit geval zo uit zien:

[:b7fdf474-5262-4d8d-a817-c897e6d97224]
background-color='rgb(0,6,8)'
background-transparency-percent=17
font='Monospace 13'
use-system-font=false
use-theme-colors=false
use-theme-transparency=false
use-transparent-background=true

 

” Talk is cheap. Show me the code. „

∼ Linus Torvalds ∼